De meest vrouwonvriendelijke landen

Dat meisjes overal ter wereld minder kansen hebben dan jongens, merken we ook op onze reizen. Omdat we zelf vrouwen zijn, gaat de slechte positie van meisjes ons aan het hart. We schreven al eerder over gedwongen prostitutie, kinderhandel en genitale verminking. Op basis van een aantal rapporten maakten we een overzicht van de slechtste landen voor meisjes.

Wereld – Mei Mei werd als meisje van 12 uit China verhandeld. Ruth uit Kenia was 11 toen ze ontsnapte aan genitale verminking en de Braziliaanse Rafaela was 8 toen haar moeder haar aan mannen schonk als ze zelf te dronken was om haar klanten te bedienen. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze uit vrouwonvriendelijke landen kwamen, waar meisjes het zeer zwaar te verduren hebben.

Vrouwonvriendelijke landen

Het zijn slechts een paar voorbeelden van vrouwen en meisjes die wij de afgelopen jaren ontmoetten. Meisjes die tot de arme onderlaag horen. Maar voor bovengenoemde landen geldt ook dat ze een midden- en bovenlaag van welgestelde en geschoolde mensen hebben waarbinnen meisjes wel kansen krijgen.

Maar er zijn ook landen waar je ook als jongetje nauwelijks kansen hebt. Landen die zo arm zijn dat je als meisje zeker te maken krijgt met miskenning, uitbuiting, ontbreken van gezondheidszorg, geen of nauwelijks mogelijkheden tot onderwijs, laat staan op werk. Landen als Afghanistan of Somalië.

Global goals

In 2015 zijn door de Verenigde Naties de Global Goals aangenomen. Hierin staat dat er in 2030 geen ongelijkheid tussen jongens en meisjes meer mag zijn. Het gaat hier dan om zaken als gezondheid en onderwijs. Volgens Plan Nederland weten we nog te weinig van de barrières die meisjes wereldwijd tegenkomen.

Zo weten we bijvoorbeeld niet of meisjes school verlaten door seksueel geweld, tienerzwangerschap of omdat ze als kind worden uitgehuwelijkt.

In de vrouwonvriendelijke landen die hieronder volgen is het het moeilijkst om meisje te zijn. Gebaseerd op kindersterfte en toegang tot prenatale zorg, voeding, onderwijs en economische mogelijkheden. Maar ook op basis van geweld tegen vrouwen en het ontbreken van rechten die vrouwen hebben in het land.

1. Somalië

Somalië komt al jaren voor op ieder lijstje dat kansarme, levensgevaarlijke en vrouwenonvriendelijke landen omvat. Zeer hoge sterfte onder vrouwen die een kind baren. Slechts 9 procent van de vrouwen kan gebruik maken van een medische voorziening.

Dan is er zeer hoge kindersterfte in de eerste levensjaren. En als je dat als meisje overleeft, liggen er verkrachting en genitale verminking op de loer. Ruim 95% van de vrouwen wordt tussen hun 4e en 11e levensjaar verminkt.

2. Democratische Republiek Congo

Er is weinig democratisch aan de Democratische Republiek. Het land is net als Somalië volledig wetteloos. Meer dan 400.000 vrouwen worden er jaarlijks verkracht. Mensenrechtenactivisten zeggen dat milities en soldaten zich richten op vrouwen van alle leeftijden, waarbij meisjes van drie geen uitzondering vormen.

Ze worden verkracht, soms met bajonetten. Daarnaast schieten ze vrouwen in hun vagina met geweren, aldus onderzoeksrapporten. “Congo is de verkrachtingshoofdstad van de wereld,” stelt Margot Wallstrom, de speciale gezant van de Verenigde Naties (VN) voor seksueel geweld in conflictgebieden.

3. Afghanistan

Afghanistan scoort niet alleen hoog als het om kindersterfte gaat en een zeer slechte gezondheidszorg, maar ook als het om geweld tegen vrouwen waaronder verkrachting en kindermoord. Tel hier extreme armoede bij op en dan weet je dat de kansen zeer gering zijn in dit land.

Zo’n 87 percent is analfabeet. Van de meisjes is 54% uitgehuwelijkt tussen hun 15e en 19e levensjaar. Meisjes hebben ook juridisch gezien nauwelijks iets in te brengen waardoor het hoog blijft scoren als een van de meest vrouwonvriendelijke landen.

Bacha Posh

Afghanistan is ook het land waar het fenomeen bacha posh zich voordoet. Meisjes die tot hun puberteit als jongen door het leven gaan om op die manier toch naar school te kunnen of geld te verdienen, omdat dit voor meisjes verboden is.

4. Kenia

Ondanks dat in Kenia de vrouwen het meeste werk op het land verrichten, ontvangen de Keniaanse vrouwen maar een klein deel van het inkomen dat ze genereren. Volgens Ruth die we interviewden, komt het huishouden en het werk buitenshuis naast de zorg voor de kinderen geheel voor rekening van de vrouw.

Berekend is dat slechts 29 procent van de vrouwen formeel een salaris verdient. De vooruitzichten voor meisjes zijn ook vaak beroerd omdat ze veel slechter onderwijs ontvangen dan de jongens. Daarnaast zijn er veel HIV-geïnfecteerde jonge meisjes omdat nog altijd het bijgeloof ontstaat dat jonge maagden AIDS voorkomen.

5. Brazilië

Voor een land dat een tijdlang tot de opkomende economieën werd gerekend heeft Brazilië een aantal verontrustende statistieken. Rapporten geven aan dat elke 15 seconden een vrouw wordt aangevallen, en om de twee uur een vrouw wordt vermoord.

Daarnaast heeft het land de dubieuze bijnaam land van de kinderprostitutie. Tijdens onze reportage over kinderprostitutie in Fortaleza viel het ons op dat jonge meisjes in de gedwongen seksindustrie zonder voorbehoedsmiddelen seks hebben en dat ze na zwangerschap hun kind afstonden aan weeshuizen.

Het wetboek van strafrecht verbiedt abortus met een gevangenisstraf van drie jaar.

6. Mexico

Met zo’n 4000 vrouwen die jaarlijks verdwijnen en zo’n 22,7 vermoorde vrouwen op iedere 100.000 alleen al in de staat Chihuahua, hoort Mexico tot de meest vrouwonvriendelijke landen ter wereld. Sterker nog: ze hebben in dit land zelf een woord voor het vermoorden van vrouwen: feminicide.

Racisme, een incompetente politiemacht en een ingebakken machocultuur liggen volgens de redacteur van de Globe and Mail aan de basis van die gruwelijke plaag.

Indiaanse vrouwen

Het grootste aantal slachtoffers valt in de deelstaten aan de grens met de Verenigde Staten.

Vaak zijn de vermoorde en verdwenen vrouwen van indiaanse afkomst en waren ze naar het noorden getrokken in de hoop een beter leven op te kunnen bouwen in de Verenigde Staten.

Mexico’s rechtssysteem biedt geen bescherming tegen huiselijk- en seksueel geweld. Er zijn wel straffen maar die worden zelden uitgevoerd met als gevolg dat vrouwen zelden aangifte doen na geweld.

7. Pakistan

Pakistan voert al jaren de lijst aan van een van de meest vrouwonvriendelijke landen. Ook in rijtjes landen waarin het vrouwen wordt afgeraden ze te bezoeken, komt Pakistan altijd voor. Veel religieuze en culturele praktijken vormen een bedreiging voor vrouwen.

Kindhuwelijken, gedwongen huwelijken, systematische verkrachting binnen het huwelijk, verminkingen met brandend zuur aanvallen en het stenigen van vrouwen vormen daar een schrijnend voorbeeld van.

Eerwraak

Volgens de Commissie van de Rechten van de Mens voor Pakistan worden jaarlijks meer dan 1000 meisjesslachtoffer van eerwraak en heeft 90 procent van de vrouwen te maken met huiselijk geweld. Jaarlijks komen zo’n 5000 vrouwen om door geweld.

Pas in maart van 2016 werd lichamelijk geweld tegen vrouwen strafbaar gesteld. In het land waar vrouwen een meubelstuk zijn en je ze mag mishandelen als ze niet lekker hebben gekookt, het niet met je eens zijn of je na een werkdag seks onthouden, was dat een mijlpaal.

8. India

Buurland India is al geen haar beter. We berichtten al eerder over de hokken waar meisjes in gevangen worden gehouden voor de seksindustrie. Ondanks dat India een democratie is, zijn de helft van de burgers, – de vrouwen –  er niet veilig.

Beruchte voorbeelden van groepsverkrachtingen en het ophangen van meisjes nadat ze verkracht waren, haalden ook de Nederlandse pers, en maken van India nog altijd een van de meest vrouwonvriendelijk landen en verre van veilig.

Zo vertelde Pramsu die een tijdje bij mevrouw Villager in huis zat, dat zijn ouders doodsangsten uitstaan als zijn zus met de trein reist van de universiteitsstad waar ze studeert terug naar huis.

In principe wordt ze altijd vergezeld van een mannelijk familielid om haar te beschermen, maar soms komt het voor dat er niemand is om haar de meer dan 1000 kilometer lange tocht te vergezellen.

India’s daughter

“Een vrouw die alleen reist, vraagt erom”, is helaas de gangbare opvatting in mijn land”, zei hij naar aanleiding over de gemoederen ronde de film India’s daughter over de gang rape van de 23-jarige Jyoti Singh.

Onderzoekers kwamen 10 jaar geleden al tot de conclusie dat 50 miljoen meisjes slachtoffer werden van foeticide – het weghalen van de embryo als het een meisje is –  En als je het wel overleeft is de kans zeer aanwezig dat je uitgehuwelijkt, verkracht of verhandeld wordt voor de seksindustrie.

9. Egypte

Het systematisch seksueel lastig vallen van meisjes en vrouwen is niet alleen een plaag voor de vrouwen in het land zelf. Veel vrouwen die door Egypte reizen, voelen zich niet veilig in dit land. Sinds de Arabische lente waarbij protesterende vrouwen op het Tahirplein werden aangevallen door groepen mannen, is het land synoniem geworden voor geweld tegen vrouwen.

Ook hier is een van de grote problemen waar het steun voor vrouwen betreft, dat het juridische systeem vrouwen volledig in de steek laat. Huiselijk geweld is niet strafbaar en vrouwenrechten worden volledig genegeerd als het gaat om zaken als huwelijk, echtscheiding, de voogdij over je kinderen of de erfenis.

10. Niger

En dan is er nog een groep landen waar armoede zo ernstig is dat het met name de meisjes bedriegd. Armoede is namelijk seksistisch. Een voorbeeld van zo’n land is het West-Afrikaanse Niger waar 28% van de kinderen overlijdt bij de geboorte.

Dat is 104 op de 1000. Ter vergelijking: in Nederland zijn dat er 4 op de 1000. Voor het vijfde levensjaar sterft 1 op de 10 meisjes. Slechts de helft van de kinderen gaat naar de basisschool. Van de meisjes is dat nog geen 17 procent.

Bevallen

Driekwart van de meisjes is voor hun 18e getrouwd in de hoop dat ze op die manier een dak boven hun hoofd hebben. Ruim een kwart 28% al voor hun vijftiende verjaardag. Bijna de helft van alle meisjes zijn bevallen van 1 of meerdere kinderen voordat ze de leeftijd van 18 hebben bereikt.

Landen die vergelijkbaar met Niger zijn, zijn Mali, Ivoorkust, CAR, Jemen, Tsjaad en Ivoorkust. Dit zijn de landen waar Unicef en Plan op inzetten als het gaat om de Global Goals van 2030.

Dwars door religies

Vrouwonvriendelijk landen zijn van alle religieuze gezindten en hoe armer het land hoe groter de kans dat vrouwen het onderspit delven. Omgekeerd horen de meeste landen van Noord-West Europa tot de meest vrouwvriendelijke landen. Waarbij Nederland ergens rond de 10e plek bengelt en landen als Noorwegen en IJsland meestal op de eerste plaats komen.

Tekst: Anneke de Bundel – Beeld: Nicole Franken

Share at:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nieuws van de Dames

Benieuwd waar de dames uithangen of in welk avontuur ze zich nu weer storten? Laat je naam en e-mail achter en je krijgt 2x per maand nieuws van de dames.