Moskou tips

Moskou, de vijf tips van…

Moskou – De stad met de grauwe looks en de warme absurdistische humor. Een stad van koeien, vleeseters, kerkgangers en boekenliefhebbers. Van dictators die nog altijd opgebaard liggen voor zover ze niet in ontbloot bovenlijf over de steppen draven. Moskou is een gekkenhuis, schreef correspondent Peter D’Hamencourt en dat is niet eens zo ver bezijden de waarheid.

Lees meer